Basic deel 1 - Yoga for the special child basic part 1 (48hrs)

Docent: Sonia Sumar
(english below)

De methode Sonia Sumar, die meer dan 45 jaar geleden is ontstaan, is geworteld in de klassieke integrale Hatha Yoga. Daarom draagt het alle componenten: stemwerk- chanting, oogoefeningen, ademhalingswerk-pranayama, lichaamsbeweging - asanas, diep relaxation - yoga nidra en meditatie. Het is een veilige en zachte maar toch erg krachtige therapeutische yoga-aanpak die het leven van kinderen met speciale behoeften over de hele wereld heeft verbeterd. De methode is geschikt voor elke leeftijd en zorgvraag.

Yoga for the special child Basic 1 is een uitgebreide, ervaringsgerichte 6 daagse training die je leert om alle benodigdheden en vaardigheden te verkrijgen die je nodig hebt om yoga te aan te bieden aan kinderen met speciale aandacht en zorg. Sonia (Sivakami) Sumar begeleidt de deelnemers door middel van hands-on instructie in elke fase van de ontwikkeling van het speciale kind. Onderwerpen zijn onder meer hoe baby's en kinderen kunnen worden geëvalueerd, hoe de optimale thuisomgeving kan worden gecreëerd en hoe met specifieke zorgvragen kan worden gewerkt.

Het basisdeel 1-curriculum omvat:

 • Specifieke technieken voor het evalueren van zuigelingen en kinderen tot 3 jaar oud
 • De verschillende componenten van interactie en binding met baby's / kinderen
 • De componenten van yoga voor zuigelingen en kinderen met speciale behoeften
 • De beschrijving van de fysiologische / psychologische voordelen
 • De vier ontwikkelingsstadia:
  1) Voorbereidingsfase (geboorte - 6 maanden)
  2) Inductief Stadium (6 maanden - 1 jaar)
  3) Interactief stadium (1 - 2 jaar)
  4) Imative Stage (2 - 3 jaar)
 • Specifieke technieken voor het evalueren en werken met kinderen van 3-12 jaar oud
 • Video's en / of demonstratie van het werken met kinderen van verschillende leeftijden
 • Contra-indicaties.
 • Ontspanningstechnieken. 

Voor wie:
De training is toegankelijk voor yogadocenten, yoga studenten, schoolleerkrachten, gezondheidspraktijken, fysiotherapeuten, hulpverleners, ouders van kinderen met speciale behoeften en iedereen die geïnteresseerd is in het begeleiden van kinderen met speciale behoeften.

Om de volledige training af te ronden dien je ook basic deel 2 te volgen. Na voltooien van basic 1 en 2 ontvang je een certificaat 95hrs Yoga for the special child en kan je je laten registreren als licenced practicioner Yoga for the special child. 

 

Yoga for the Special Child®, LLC is multi-level comprehensive Program of Yoga techniques designed to enhance the natural development of children with special needs. Our style of Yoga is gentle and beneficial - safe for babies, children and adults with Down Syndrome, Cerebral Palsy, Microcephaly, Autism and other developmental disabilities. These methods also provide an effective treatment for children diagnosed with Attention Deficit Disorder, ADHD and Learning Disabilities.

Our therapeutic Program includes:
An integrated series of balanced Yoga poses to increase body awareness and strength.

Basic Part 1 comprehensive training program provides the essential tools for working with children with special needs. Using hands-on instruction, Sonia (Sivakami) Sumar, guides program participants through each stage of the special child's development. Topics include how to evaluate infants and children, how to create the optimum home environment and how to work with specific syndromes and disorders.

The Basic Part 1 curriculum includes:
Specific techniques for evaluating infants and children up to 3 years of age
The different components of interacting and bonding with infants/children
The components of Yoga for infants and children with special needs
The description of the physiological/psychological benefits
The four stages of development
1) Preparatory Stage (birth – 6 months)
2) Inductive Stage (6 months – 1 year)
3) Interactive Stage (1 – 2 years)
4) Imitative Stage (2 – 3 years)

Specific techniques for evaluating and working with kids 3-12 years old
Videos and/or demonstration of working with children of different ages
Contra-indications.
Relaxation techniques.
Specialized breathing exercises and relaxation techniques to improve
concentration.
An early intervention program to assure the healthy formative development of
infants, toddlers and children.